ಯಶಸ್ವಿ ಚಂದ್ರಯಾನ 3ಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಯಶಸ್ವಿ ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಭಾರತವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ಗೊಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಯಶಸ್ವಿ chandrayana 3 ಯೋಜನೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಜೆಟ್ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಯಾನ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ದೇಶವೂ ಆಗಿದೆ. ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರೂ. 615 ಕೋಟಿ, ಇದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ರೋಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಚಂದ್ರಯಾನ-2 ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಇದು $ 96.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಜೆಟ್ ಹೊಂದಿತ್ತು.

 

ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ಬಜೆಟ್ಪ್ರ ನ ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳು

ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ರ ನಿಖರವಾದ ಬಜೆಟ್ ರೂ. 615 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಚಂದ್ರಯಾನ-2 ಬಜೆಟ್‌ಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇಸ್ರೋ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಬಜೆಟ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಮತ್ತು ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ನೆಲದ ಬೆಂಬಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಮಿಷನ್‌ನ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ಎಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಣಕಾಸಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಆಳವಾದ ಬೇರೂರಿರುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

Click to Join Whatsapp Group

ನಿಯಮಿತ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ನಿರ್ಮಾಣ

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಕೇವಲ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಪಿಂಚ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ, ಅದು ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ISRO ಪರಂಪರೆಯು ಅಂತಹ ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ, ಜಾಗತಿಕ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಇಸ್ರೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.

ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ ಶಿವನ್ ಅವರಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬಜೆಟ್ ದಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ವಿವೇಚನಾಶೀಲವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಸಾಧಿಸಿಯೂ ತೋರಿಸಿದೆ.

 

ಚಂದ್ರಯಾನ-3ರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಉಡಾವಣೆ

ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ಉಡಾವಣೆಗಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವೇ ಉಸಿರು ಬಿಗಿಹಿಡಿದು ಕಾಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಜೆಟ್ ಸುಮಾರು 6.15 ಶತಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಇದು ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ-ಬಜೆಟ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಮಿಷನ್‌ನ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಬಜೆಟ್ ಕುಶಾಗ್ರಮತಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ರ ಮಹತ್ವವು ಅದರ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಒಡಿಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ.

 

ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ಯಶಸ್ವಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್

ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ತ ಭಾರತೀಯರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂತೆ ಭಾರತದ ಕನಸು ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಅಂದರೆ ಆಗಷ್ಟ್ 23 ರಂದು ಸಂಜೆ 6.04 PM ಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರನಂಗಳದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಭಾರತದತ್ತ ತೆರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಇಸ್ರೋ ಮಾಡಿದೆ. ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವದ 4 ನೇ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ದೇಶವಾಗಿದೆ. 

 

Leave a Comment

ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಮೊಬೈಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಮೊಬೈಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ PM Kisan Samman Nidhi ekyc Update in Kannada Why Manish Sisodia Was Arrested, CBI Explained Union Budget 2023 Highlights American Actor Mahershala Ali Bio