ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಇ-ಕೆವೈಸಿ 

Image Credit: Google

ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ Kisan Samman Nidhi ekyc ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ 

Image Credit: Google

ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಕು

Image Credit: Google

ಮೊದಲು PM Kisan Samman Nidhi ಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್  pmkisan.gov.inಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. 

Image Credit: Google

ನಂತರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನ ಎಡ ಬದಿಯಲ್ಲಿ eKYC ಎಂಬ ಒಪ್ಶನ್ ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

Image Credit: Google

ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಹುಡುಕಿ. 

Image Credit: Google

ನಿಮ್ಮ ಇಕೆವೈಸಿ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ”EKYC is  Already Done!” ಎಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತದೆ. 

Image Credit: Google

ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ EKYC ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 

Image Credit: Google

ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ OTP ಪಡೆಯಿರಿ 

Image Credit: Google

ನಂತರ ಆಧಾರ್ OTP ಪಡೆದು ದೃಢಪಡಿಸಿ

Image Credit: Google

Image Credit: Google

ನಿಮ್ಮ eKYC successfully done ಎಂದು ಬರುತ್ತದೆ