ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡುವ ಕೋವಿಡ್ ವೈರಸ್ ನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಯಲೆಟ್ ಮೂಲಕ ಕೊಲ್ಲುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ


ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ  ಹರಡುವ ಕೋವಿಡ್ ವೈರಸ್ ನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಯಲೆಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ವೈರಸ್ ನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ  ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 2020 ರಲ್ಲೇ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮುಂದಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಆ ಪ್ರಯೋಗವು ಫಲಪ್ರದವಾಗಿದೆ.

ಮಾಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನೆಮಾ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸೇರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಹವಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗೆ UV-C duct disinfection in HVAC systems ಎಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ 254 NM  ವಯಲೆಟ್ ಲೈಟ್ ನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ AC duct ನಲ್ಲಿ ಹರಿಸಿ ಕೋವಿಡ್ 19 ಮತ್ತು ಇತರೆ ವೈರಸ್ ಗಳನ್ನು ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇದಾಗಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ AC system ತಯಾರಿಸುವ 28 ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಸುವ AC System ಮತ್ತು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವ Duct AC system ನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ AHU (Air Handling Unit) ಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

Tags – UVC, AC duct – UV-C duct disinfection in HVAC systems, coronavirus, covid-19 pandemic, India 2nd wave


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)