Recipe Inspiration

ನೀವು ನೋಡಿದ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ?

1

"

"

ಮುಗ್ಧನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಬೋಳು ತಲೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೊಸ ಅವತಾರ ಹೇಗಿದೆ?

ಹೊಸ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಕಾವ್ಯ ಹಾಡಲಿದ್ದಾರಾ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ?

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಾ? 

Raj B Shetty

ಹೀರೋಯಿನ್ ಜೊತೆ ಕುಣಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ.?

Swipe To  Next Slide